Information Center for Israeli Art English

אברהם גופר

אברהם גופר, ישראלי, יליד פולין, 1927-?

אברהם גופר נולד בורשה, פולין, בשנת 1927. בשנת 1943 עלה לארץ-ישראל במסגרת "עליית הנוער" ונשלח לקיבוץ אפיקים. בשנת 1946 היה בין מייסדי קיבוץ חצרים. למד אמנות אצל אמנים כאהרון גלעדי, שטרייכמן ווכסלר. בשנת 1950 עזב את הקיבוץ. בשנת 1956 החל אברהם גופר, יחד עם רעיתו פנינה, לעסוק בקרמיקה. היצירות שהפיקו בני הזוג נעשו בטכניקה של יציקה וחופו בגלזורות צבעוניות. פעל ברעננה.