Information Center for Israeli Art English

פנינה גופר

פנינה גופר, ישראלית, ילידת בלגיה, 1932-?

פנינה גופר נולדה באנטוורפן, בלגיה, בשנת 1932. בשנת 1950 עלתה לישראל ביחד עם אמא ואחותה. בשנת 1953 נישאה לאברהם גופר. החל משנת 1956 החלו בני הזוג לעסוק בקרמיקה אמנותית. היצירות שהפיקו בני הזוג נעשו בטכניקה של יציקה וחופו בגלזורות צבעוניות. פעלה ברעננה.

לימודים

ציור, אקדמיה לאמנות, אנטוורפן, בלגיה