Information Center for Israeli Art English

נורית גור לביא

נורית גור-לביא (קרני), ישראלית, נולדה ב-1952.

לימודים

1972-1975 לימודי היסטוריה וחינוך מיוחד, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1977-1976 לימודים חופשיים, החוג לתולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1981-1980 אמנות לגיל הרך, סמינר אורנים, קריית טבעון
1983-1980 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
1993-1991 תחריט, בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
1998-1997 לימודי מזרח אסיה, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
2000 הסדנה לציור ורישום בירושלים, ירושלים

הוראה

1974, 1979-1976 מדריכה טיפולית (מוסדות שונים)
1976-1975 קמ''ט חינוך בדרום סיני - אחראית על בתי ספר של הבידואים
1996-1980 מייסדת, סדנא לאמנות יוצרת, כפר יונה
1986-1984 רכזת אמנות בפרויקט אבחון וטיפול באמנות, מתנ''ס כפר יונה
2015-1994 סדנאות אמנות, אמנות לעם
1994-1995 ביה''ס ''מימד'' לאמנות חזותית, תל אביב-יפו
2007-2006 המכון לאמנות, אורנים המכללה האקדמית לחינוך, קריית טבעון

פרסים

2008 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2009 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט
2012 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2014 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת