Information Center for Israeli Art English

קופל גורבין, מעצב שטיחים. נולד בווילנה ב-1923. עלה ארצה ב-1950. נפטר ב-1990 הוא .היה צייר וגרפיקאי שמימש את ציורו באמנות האפליקציה והתמקד בעיקר בנושאים מן התנ"ך. הצבעוניות העשירה והשימוש בכתב העברי כקישוט היוו סימן היכר לעבודות האפליקציה הנפלאות שיצר.הוא קבל פרסים רבים עבור כרזות שעיצב, ביניהן "יובל לעיר תל-אביב","הקונגרס ה-25", וארבע כרזות ליום העצמאות"

לימודים

1954-57 אקדמיה לאמנויות ועיצוב ''בצלאל'', ירושלים\ למד ציור ועיצוב גרפיקאי. עיצב כרזים ושטיחים.

פרסים

1957 פרס שטרוק, לרישומים על ירושלים שנמסר לשרת החוץ הגברת גולדה מאיר

פסלים במרחב הציבורי

1983 בית כנסת בית שלום, קאנזאס סיטי, מיזורי, ארה"ב, גובלין רקמה בשם "הבריאה"