Information Center for Israeli Art English

יעקב דב גורדון

יעקב דב גורדון, יליד האימפריה הרוסית.

י.ד. גורדון נולד ברוסיה. בשנת 1920 בקירוב עלה לארץ-ישראל דרך ארצות-הברית. הוא התיישב בתל אביב ויצר תבליט עבור מלון "גינוסר" (נהרס). בשנת 1921 הציג במסגרת תערוכת "מגדל דוד" בירושלים. בין השנים יצר פסל גדול ממדים בדמותו של טרומפלדור שהוצב בחצר תל-חי עד לשנות ה-30 של המאה ה-20. פסל נוסף שהוצב שם היה "הגליל ושומרותיו" שניצב שם עד לשנות החמישים של המאה ה-20, אז נעלם. בשנת 1925, לאחר שסבל מרעב ומחסור, חזר גורדון לארצות-הברית, כשהוא מנתץ את יצירותיו.