Information Center for Israeli Art English

הגר גורן, נולדה ב- 1969.

לימודים

1996-1993 תואר ראשון באקדמיה למוסיקה ולמחול ע''ש רובין, ירושלים, במגמת מחול
1998-1999 תואר שני, תכנית לימודי המשך לאמנים צעירים, בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים