Information Center for Israeli Art English

סמדר גורן, צלמת. ילידת נהריה. חיה ועובדת בקיבוץ מבוא חמה.

הוראה

צילום לבני נוער בצפון הארץ, מכללת עמק הירדן