Information Center for Israeli Art English

מולו גטה

מולו גטה, ישראלי, נולד באתיופיה ב-1949.

מולו גוטה נולד באדיס אבבה, אתיופיה בשנת 1949. בשנת 1956 החל לעסוק בקרמיקה בעזרת אמו. במחצית הראשונה של שנות ה-60 של המאה ה-20 למד קרמיקה בכמה סדנאות, ולאחר מכן לימד בעצמו. בשנת עמד בראש מפעל קרמי בעירו. בשנת 1984 עלה לישראל.

לימודים

1966-1963 קרמיקה בסדנאות שונות, אדיס אבבה, אתיופיה

הוראה

1968-1966 קרמיקה, אדיס אבבה, אתיופיה