Information Center for Israeli Art English

חנן גטריידה, צלם. חבר קיבוץ קבוצת שילר.

לימודים

צילום יוצר
מכללת הדסה, ירושלים
סטודיו גבר
אהתאחדות הצלמים
קמרה אובסקורה, תל אביב