Information Center for Israeli Art English

ברוך גיאן, צלם, נולד ברחובות ב-1952. עוסק בצילום טבע ונוף, בעיקר כצלם מערכת של העיתון ''טבע וארץ'', של החברה להגנת הטבע. וצילומי הספר ''לטייל בירושלים''. צילומיו נמצאים גם במוזיאון היהודי בניו-יורק.