Information Center for Israeli Art English

ברכה גיא

ברכה ביינ'ונידה גיא, ישראלית, נולדה ב-1948.

ברכה גיא נולדה בשנת 1948 וגדלה בכפר פג'ה. בשנת 1956 עברה עם משפחתה לפתח-תקווה. עבדה כמנהלת כוח אדם בבית החולים "בלינסון". בעזרתו של מוטי מזרחי פתחה סטויו לציור לעובדי בית-החולים. החל משנת 1998 היא חברה באגודת הציירים והפסלים, תל אביב-יפו. חיה ופועלת בפתח-תקווה.

יצירתה המוקדמת של ברכה עסקה בדמות האישה, תוך עירוב בין מדיום הציור למדיה נוספים. ברבים מציוריה החל משנות ה-90 מתארים פרחים וטבע דומם, כביטוי לזהות אישית. בנוסף לציוריה יוצרת גם במדיה ההדפס, והפיסול.

לימודים

1973 -1975 המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו
1976 - 1980 תולדות האמנות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1976 - 1980 קורסי אמנות עם רחל שביט ושמעון אבני בביתן הלנה רובינשטיין, מוזיאון תל-אביב לאמנות
1981 - 1988 למדה ציור עם מוטי מזרחי
1992 - 1998 המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1999 - 2001 תחריט והדפס, בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל
2001 - 2002 סדנת ההדפס, ירושלים

הוראה

2016-1997 בית הלוחם, אפקה, תל אביב-יפו