Information Center for Israeli Art English

יעקב גילדור

יעקב גילדור (גילדנגורן), ישראלי, נולד בגרמניה ה-1948.

יעקב גילדור נולד בפויכטוונגן שבגרמניה בשנת 1948 להורים ניצולי שואה. בשנת 1949 עלה לישראל עם משפחתו, שהתיישבה בחולון. כבר בילדותו החל לעסוק באמנות. בנעוריו עברת את שם משפחתו לגילדור. בשנת 1965 החל ללמד משפטים באוניברסיטת תל אביב. הוא המשיך בלימודיו גם בעת שרותו הצבאי, כחובש קרבי. לאחר שרותו הצבאי סיים את לימודיו ועסק ביועץ משפטי עד לשנת 1988.

בשנות ה-70 של המאה ה-20 החל בלימודי אמנות. בין השנים 1974-1942 למד ציור אצל ארנסט פוקס באוסטריה, שעבודתו התאפיינה בריאליזם פנטסטי. בין השנים 1986-1980 נמנה על חברי קבוצת "משושה", שבה היו חברים גם ברוך אלרון, רחל טימור, יואב שועלי, אריה למדן ואשר רודנצקי. הקבוצה עסקה בציור סוריאליסטי-פנטסטי. נוסף ליצירתו גילדור הוא גם אספן אמנות והיה מבעלי גלריה "ריג", ששכנה ברחוב גורדון בתל אביב-יפו.

לימודים

1971-1965 הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו
1970, 1972 המכון לאמנות פלסטית, בת ים
1974-1972 השתלמות, אקדמיית הקיץ, רייכנאו, אוסטריה

פרסים

1972 מלגת לימודים מטעם משרד החינוך, ישראל
1987 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת