Information Center for Israeli Art English

דוד גינתון

דוד גינתון, ישראלי, נולד ב-1947.

דוד גינתון נולד בתל אביב בשנת 1947. בשנות ה-70 של המאה ה-20 למד תולדות-האמנות ופילוסופיה והחל לעסוק באמנות כאוטודידאקט. יצירותיו העיקריות מאותה עת היו תצלומים שתיעדו פעולות אמנותיות שעירובו ביטויים גופניים ולשוניים. במחצית השנייה של אותו עשור יצר עבודות צילום העושות שימוש בספרים כדגם, בהשפעתו של ג'אספר ג'ונס. לאחר שנטש סדרה זו הפסיק את פעילותו האמנותית עד לשנות ה-90 של המאה ה-20. שימש כמבקר אמנות בעיתון "תל אביב" וחיבר מספר מאמרים העושים שימוש בפסיכואנליזה ככלי לניתוח אמנותי. בין יצירותיו הידועות סדרת התצלומים "כאב" (1974) וסדרת הציורים והתצלומים "צד אחורי של צילום". גינתון נשוי לאוצרת האמנות אלן גינתון. חי ופועל בתל אביב-יפו.

לימודים

1969-1968 אדריכלות, הטכניון, חיפה
1976-1972 תולדות אמנות ופילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1995 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, השתלמות

הוראה

1986-1984 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון
1994 ואילך תכנית לתואר שני באמנויות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו
1999 ואילך בית הספר לאמנות - המדרשה, המכללה האקדמית בית ברל

פרסים

1994 מלגת השתלמות קצרת מועד בחו"ל, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1995 פרס, משרד המדע והאמנויות
2007 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל
2008 פרס שרת התרבות והספורט, משרד התרבות והספורט