Information Center for Israeli Art English

חיים גל און, צייר. נולד ביפו ב-1962.

לימודים

1987 בוגר המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון
1990 בוגר ספרות ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

הוראה

אמנות, ביה''ס הדמוקרטי, חדרה