Information Center for Israeli Art English

דוד גלבוע

דוד גלבוע (המר), ישראלי, יליד רומניה, 1976-1910.

דוד גלבוע נולד בפטרושני, רומניה, בשנת 1910. המשפחה היתה מסורתית-ציונית. בשנת 1929 עבר להונגריה, שם למד אמנות בבודפשט. בשנת 1933 עלה לארץ ישראל. בשנת 1950 היה ממקימי קריית האמנים בצפת.

עיקר יצירתו של גלבוע היה במדיום הציור. הוא הרבה ליצור תיאורי נוף של ירושלים בצבעי מים, לצד תיאורי דמויות פולקלוריסטיות. בנוסף ליצירתו הרבה לעסוק גם באיור ספרי ילדים.

לימודים

1933-1930 אקדמיה לאמנות, בודפשט, הונגריה