Information Center for Israeli Art English

נחום גלבוע, צייר. נולד בסופיה, בולגריה ב-1917. עלה לישראל ב-1939.

לימודים

1936-1937 סמינר למורים, במגמה לאמנות, סופיה, בולגריה
1952-1953 האקדמיה גרנד שומייר, פריז

הוראה

עסק בהוראת אמנות עם רעייתו רחל