Information Center for Israeli Art English

יובל גלוסקא, אדריכל. נולד ב-1961.

לימודים

1983 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, עיצוב סביבתי,
1990 ב'ס לאמנות קופר יוניון, ניו-יורק סיטי, ארה"ב, BFA, אדריכלות

פרסים

1989 מענק מחקר תיולים, לייסיום, ניו-יורק סיטי, ארה"ב
1998 פרס עידוד היצירה, משרד החינוך והתרבות