Information Center for Israeli Art English

שרון גלזברג

שרון גלזברג. נולדה בישראל ב-1976.

לימודים

1996-1998 במדרשה לאמנות, בית ברל
1999 בית הספר לפיסול חברתי, ניו-יורק
1998-2001 תואר ראשון באמנות, המכון לאמנות, סן פרנסיסקו
2004-2005 תואר שני באמנות, אוניברסיטת חיפה