Information Center for Israeli Art English

דיאנה בנצ'יק גלזר, נולדה בארגנטינה ב-1960.

לימודים

מכון אבני, תל אביב
המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון