Information Center for Israeli Art English

צבי גלי

צבי גלי (גולדשטיין), ישראלי, 1962-1921.

צבי גלי נולד בחיפה בשנת 1921. אביו היה רוקח ובעל בית מרקחת וצייר חובב. בנעוריו כתב שירה ולמד ציור אצל אביו ואחר כך אצל הצייר הניך. בראשית שנות הארבעים של המאה ה-20 למד הדפס אצל הרמן שטרוק. בשנת 1942 התגייס לצבא הבריטי ושירת בחיל ההנדסה. בסיום מלחמת העולם השנייה נרשם ללימודי אמנות באיטליה. בשנת 1948 חזר לישראל והשתתף במלחמת השיחרור.

לאחר המלחמה נסע לצרפת ולמד באקדמיה לאמנות בפריז. בשנת 1954 חזר לישראל. במחצית שנות החמישים יצר ציורי קיר עבור מבני חברת אלעל בניו יורק, עבור "בית שרובר" בירושלים יצר עבודות עבור האוניות "תיאודור הרצל" ו-"ירושלים". בשנת 1958 הציג תערוכת יחיד במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק. בשנת 1961 חלה במחלה ממארת. הוא נפטר בקאסל, גרמניה. בשנת 1962 הוצגו עבודותיו בתערוכה קבוצתית בביתן הישראלי בביאנלה של ונציה.

לימודים

1942-1940 תחריט וחיתוך עץ אצל הרמן שטרוק, חיפה
1945-1948 אקדמיה לאמנות, רומא, איטליה ולימודי קרמיקה בסיינה, איטליה
1953-1952 אקדמיה לאמנות, פריז, צרפת