Information Center for Israeli Art English

עמנואל גלמן, פסל. עלה לישראל מקייב ב-1976. 1997-1999 מנהל סתיו פיסול, ירושלים. כותב מאמרים בארץ ובאוקראינה על אמנות ישראלית. מתרגם שירה רוסית לעברית.

לימודים

1971-1975 הנדסה אזרחית, קייב
1976-1982 מתמטיקה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1984-1986 חינוך, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1993-1995 תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994-1995 חוג לפיסול של חוה מחותן, מוזיאון ישראל
1992-1996 סתיו פיסול, אצל הפסל דני גרוסמן והצייר ירדן וולפסון, ירושלים

הוראה

1995-1999 סתיו פיסול, ירושלים