Information Center for Israeli Art English

רחל גלעדי, מיצגים ומולטי מדיה. נולדה בירושלים.

לימודים

1969-1975 המדרשה לאמנות, רמת השרון
1969 אוניברסיטת בר אילן, רמת גן