Information Center for Israeli Art English

מיכאלה גלקין, פסלת. נולדה במוסקבה ב-1920. עלתה לישראל ב-1976. נפטרה במאי 2004.

לימודים

האקדמיה לציור ופיסול במוסקבה

הוראה

מכון אבני, תל אביב