Information Center for Israeli Art English

גלריה ארטיפקט

גלריה ארטיפקט פעלה בתל אביב-יפו בין השנים 1986–1996. בתחילה פעלה הגלריה בחלל ברחוב נחמני מס' 43 ומאוחר יותר עברה לרחוב אפ"ק 12 ביפו. הגלריה, שנוהלה על ידי סרג'יו אדלשטיין (נולד בארגנטינה ב-1966), התמקדה בהצגת אמנים ישראלים כדוגמת דיתי אלמוג, פיליפ רנצר, יצחק לבנה, הילה לולו לין, יהושע בורקובסקי ואחרים. בנוסף, הגלריה הייתה חלוצה בתחום הצגת וידאו ארט בישראל.

ארכיון הגלריה, המכיל תיקי אמן של אמנים ישראלים, נתרם בשנת 2013 על ידי אדלשטיין למרכז המידע לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל, ירושלים.