Information Center for Israeli Art English

גלריה דבל, ירושלים

גלריה דבל, גלריה לאמנות שפעלה בעין כרם, ירושלים, 1973–1990.

גלריה דבל נפתחה על ידי רות ואטיין דבל במרתף ביתם בעין כרם. הגלריה ייצגה אמנים ידועים וגם אמנים צעירים. היא פעלה בירושלים בין השנים 1973–1990 והציגה כ-200 תערוכות של אמנים ישראלים ובין-לאומיים, שהפכו את הגלריה למוסד תרבות מרכזי בירושלים. חשיבותה של הגלריה הייתה בכך שלצד הצגת אמנים מוכרים, תמכה גם באמנים שנחשבו שוליים באותה עת.

בנוסף, הגלריה הציגה אמנות אוונגרדית, דבר ייחודי לתקופה ולהיותה של הגלריה בבעלות פרטית. בשנת 1974, לדוגמה, הוצגו בגלריה עבודותיו של האמן האוסטרי רודולף שווארצקוגלר (Rudolf Schwarzkogler). תצוגה נוספת הייתה המיצג "נידה" של יוכבד וינפלד, שהתקיים בגלריה בשנת 1976.

בין האמנים שהוצגו בגלריה נמנו יאיר גרבוז, רפי לביא, גבריאל כהן, יוכבד וינפלד, מאיה כהן לוי, דניאלה פסל ואמנים בינלאומיים כגון אלכסנדר קלדר, דייוויד הוקני ואחרים. בנוסף, גלריה דבל הציגה וקידמה שורה של אמנים שנחשבו שוליים באותה עת. עם אמנים אלו נמנים אמנים שזוהו עם "בצלאל" כגון זאב רבן, מאיר גור אריה ושמואל לוי, אמנים פיגורטיביים כגון שמואל בק ונפתלי בזם וכן שורה של אמנים עולים יוצאי ברית המועצות כגון אלכסנדר אוקון, ולנטין שור, אנטולי בסין ואחרים.

ארכיון גלריה דבל נמצא כיום באוסף מרכז המידע לאמנות ישראלית במוזיאון ישראל, ירושלים.