Information Center for Israeli Art English

משה גמבורד

משה גמבורד, צייר. נולד בקישינוב, רוסיה ב-1903. עלה לישראל ב-1932. עזב לרומניה ב- 1936. 1954 תערוכת יחיד לציון יובל החמישים של האמן, מוזיאון קישינוב
לאחר תערוכה זו שם קץ לחייו (1954). לאחר מותו הוכר כצייר לאומי ע''י השלטונות הסובייטים. בתו הביאה את עבודותיו לישראל ופרסמה אלבום, 1985. בדצמבר 1998 - פורסם ספר על האמן.