Information Center for Israeli Art English

עצמון גנור

עצמון גנור, ישראלי, נולד ב-1960.

עצמון גנור נולד בשנת 1960 בחיפה להורים יוצאי שואה. וגדל, עם אחיו התאום, בשכונת תל-עמל. בשנת 2001 היגר לטורונטו, קנדה ביחד עם בן-זוגו האמריקאי.

לימודים

1986-1983 בית המדרש הממלכתי למורי אמנות, רמת השרון

פרסים

1996 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות