Information Center for Israeli Art English

דוד גפני, צייר. נולד בירושלים ב-1941.מצייר בהשפעת הקבלה, בעיקר ספר הזוהר, מעצב מוזיאון יד מרדכי.עיצב מודל הקרב על יד מרדכי.

לימודים

1962-1966 אקדמיה לאמנות ועיצוב, בצלאל , ירושלים, סיים את לימודיו בהצטיינות, וקיבל את פרס שטרוק הרמן לתחריט

הוראה

1993 – מכללת לוינסקי לחינוך.תל-אביב, מרצה בקורס אוצרות ומוזיאולוגיה
1987 – אונ' העברית בירושלים, מש' החינוך, האגף למוזיאונים., מרצה לעיצוב מוזיאונים
1967 - אקדמיה לאמנות ועיצוב "בצלאל", ירושלים.,מתקבל כמרצה

פרסים

1966 פרס הרמן שטרוק לתחריטים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2002 מדליית כסף, התאחדות המעצבים הישראלית, תחרות תצוגה