Information Center for Israeli Art English

נעמי גפני

נעמי גפני, נולדה בירושלים ב-1943. מתגוררת בירושלים.

לימודים

בוגרת המדרשה למורים לציור, תל אביב
ביה''ס לחינוך, אוניברסיטת קולומביה, ניו-יורק

הוראה

מרכזת המגמה לאמנות במכללת ''תפארת'', תל-אביב