Information Center for Israeli Art English

מיכאל גרובמן, ישראלי, נולד בברית המועצות ב-1939.

מיכאל גרובמן נולד במוסקבה ב-1939. במהלך ילדותו החל לכתוב שירים מאמרים ופרוזה. במהלך שנות השישים של המאה ה-20 היה פעיל כצייר בחוגי האוונגרד של האמנות בברית המועצות שכונה "האוונגרד הרוסי השני". בשנת 1971 עלה לישראל. בשנת 1975 ייסד יחד עם אברהם אופק ושמואל אקרמן את קבוצת "לויתן", שביקשה לשלב בין סימבוליזם, מטאפיזיקה ויהדות לידי "סגנון לאומי כולל".

יצירתו של גרובמן עושה שימוש בדימויים ובסמלים מן המיסטיקה היהודית והקבלה. גרובמן מרבה לעשות שימוש בעבודותיו בטקסטים ברוסית ובעברית. בנוסף לעבודתו כצייר, עוסק גרובמן גם בכתיבה תיאורטית בנושאי אסתטיקה ואמנות.