Information Center for Israeli Art English

אסף גרובר, ישראלי, נולד ב-1980.

לימודים

2008 תואר שני, בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
2010-2009 בית הספר הגבוה לאמנות (HISK), גנט, בלגיה

פרסים

2006 מלגת לימודים, קופר יוניון, ניו-יורק, ארצות הברית
2007 מלגת לימודים מטעם עיריית פריז, בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
2008 פרס ראשון, בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
2010 מלגת קרן במבי, גרמניה
2011 מלגת קרן רוטשילד
2013 מילגת האקדמיה הגרמנית לאמנות, ברלין, גרמניה
2014 מלגת ארגון ארטיס
2014 מלגת ארגון 'Outset'
2014 מלגת אמנות מטעם הסנאט, ברלין, גרמניה
2015 מענק, המועצה לתרבות ולאמנות של מפעל הפיס
2015 מענק, קרן משפחת אוסטרובסקי