Information Center for Israeli Art English

לאה גרונדיג

לאה גרונדיג (אנגר), ילידת גרמניה, פעלה בגרמניה ובפלשתינה-א"י, 1977-1906

לאה גרונדיג נולדה בדרזדן, גרמניה, בשנת 1906 במשפחה יהודית דתית. בנעוריה היתה חברה בתנועת הנוער הציונית "בלאו וייס" בהיותה בת 16 החלה לימודיים בבית ספר מקצועי לאמנות בעיר הולדתה. לאחר מכן עברה ללמוד באקדמיה לאמנות. שם, פגשה את בעלה, האמן הנס גרונדיג. בני הזוג היו פעילים במסגרת המפלגה הקומוניסטית ובשנת 1929 הקימו את "עמותת האמנים המהפכניים של גרמניה" (ASSO). בשנת 1938 נעצרו בני הזוג בידי הגסטאפו. בשנת 1939 שוחררה לאה וברחה לפלשתינה באמצעות ספינת המעפילים "פסיפיק". לאחר תפיסת הספינה הועברה לספינת "פאטריה". לאחר פיצוצה בידי "ההגנה" נשלחה גרונדיג למחנה המעצר בעתלית. לאחר שחרורה, בשנת 1941 התיישבה בחיפה ואחר כך בתל אביב, שם המשיכה ליצור ולעסוק באיור ספרים. בשנת 1949 הצטרפה לבעלה במזרח-גרמניה, שם מונתה לפרופסור באקדמיה לאמנות בדרזדן. במשך שנות יצירתה זכתה לפרסים רבים במזרח גרמניה, בינהם הפרס הלאומי של הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית (1967). בין השנים 1970-1964 כיהנה כנשיאת איגוד האמנים.

עיקר יצירתה של גרונדיג הוא בתחום הרישום והגרפיקה. ביצירתה בולטת הגישה ההומניסטית-מארקסיסטית. בתקופת שהותה בארץ ישראל יצרה את סדרת העבודות "בגיא ההריגה" (1943-1942) וכן יצרה איורים לספרי ילדים רבים כגון "המפוזר מכפר אז"ר" (עם עובד, 1943), "יותם הקסם" (עם עובד, 1944), "אותיות מספרות" (דביר, 1947) ועוד. כמו כן עיצבה פרסומים של המפלגה הקומוניסטית של פלשתינה.

לימודים

1924-1922 בית הספר המקצועי לאמנות, דרזדן, גרמניה; בית הספר לאמנות "דר וג", דרזדן, גרמניה
1926-1924 אקדמיה לאמנות, דרדזן, גרמניה

הוראה

1949 פרופסור, אקדמיה לאמנות, דרזדן, הרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית