Information Center for Israeli Art English

בתיה גרוסברד

Isart: The Israeli Artists Golden Year Book, Tel Aviv: Stier Publications, 1977

בתיה גרוסברד (פריידקס), ישראלית, ילידת פולין, 1995-1910.

בתיה גרוסברד נולדה בXXX, פולין בשנת 1910. בשנת 1937 נישאה לצייר יהושע גרוסברד. בשנת 1938 עלתה לארץ ישראל ובשנת 1939 הצטרף אליה בעלה. בארץ-ישראל התגוררה בחיפה. בתקופת מלחמת העולם השנייה שרתה במסגרת חיל העזר לנשים (ATS) של הצבא הבריטי במצרים. בשנת 1954 נסעה לפריז, צרפת, שם השתלמה בציור אצל אנדרה לוט. החל משנות ה-50 של המאה ה-20 עסקה בחינוך במספר בתי ספר באזור חיפה. בשנותיה האחרונות חזרה, בעקבות מגבלה גופנית, לציור בצבעי מים.

מרבית יצירותיה של יצירותיה של גרוסברד הן בנושא ציור הנוף. בעבודות רבות בולטת הנטייה להפשטה. בנוסף, עשתה שימוש נרחב בצבעוניות חמה.

לימודים

1928-1931 אקדמיה לאמנות, וורשה, פולין
1954 ציור, אצל אנדרה לוט, פריז, צרפת

הוראה

1957-1954 בית-הספר היסודי, קריית חיים
בית-הספר ע"ש חיה זיו, חיפה
בית-הספר דרור, חיפה
בית-הספר טשרניחובסקי, חיפה

פרסים

1971 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה
1986 פרס הרמן שטרוק, אגודת האמנים של חיפה והצפון, עירית חיפה