Information Center for Israeli Art English

דן גרוסמן, פסל. נולד בישראל ב-1954.

לימודים

1975-1979 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים, BFA
1983-85 האוניברסיטה העברית, ירושלים, תעודת הוראה, התמחות, זרם החינוך הפתוח
1985-86 האוניברסיטה העברית, ירושלים, תקשורת, לקראת MA

הוראה

1984-86 מוזיאון ישראל, ירושלים, בחוגי אגף הנוער
1984-86 ביה"ס התיכון הניסויי, ירושלים, מורה לאמנות, מנהל
1991 קרן קרב, מרכז תחום האמנות הפלאסטית
1994 מפקח אמנות, מחוז ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1985 תבליט קיר, בית הספר הממלכתי, מעלה האדומים