Information Center for Israeli Art English

משה גרוס, צלם. נולד בגרמניה ב-1925. תושב חיפה משנת 1933. צלם טכני-אמנותי עצמאי, מ-1960 בעל סטודיו ''קרן-אור''. מלווה בצילום טכני את הקמתם של מפעלים בארץ.