Information Center for Israeli Art English

איטה גרטנר

איטה גרטנר, ישראלית, נולדה בפולין ב-1932.

איטה גרטנר נולדה בקאליש, פולין, בשנת 1932. בשנת 1934 עלתה עם משפחתה לארץ-ישראל. הבית היה דתי, וגרטנר נשלחה ללימודים בסמינר להוראה ושמשה כגננת ומורה. לאחר נישואיה למדה במדרשה למורים לציור. בשנת 1970 חזרה בשאלה. חיה ופעולת בתל אביב-יפו.

יצירתה של גרטנר עוסקת בנושאים של זהות, תוך שימוש במדיה שונות, כגון רישום, ציור ועבודה עם נייר.

לימודים

1963 בוגרת, מדרשה למורים לציור, תל אביב-יפו
1969 בוגרת, המכון לאמנות ע''ש אבני, תל אביב-יפו (בהצטיינות)
?-1988 קמרה אובסקורה, בית ספר לאמנות, תל אביב-יפו
?-2004 אוצרות, סדנת אמני הקיבוץ, תל אביב-יפו