Information Center for Israeli Art English

זאב גריגורוביץ, גרפיקאי. נולד בברית המועצות ב-1939. עלה לישראל ב-1972.

לימודים

למד במכון המוסקבאי לאמנות שימושית