Information Center for Israeli Art English

אריה גריגסט, עוסק בעיצוב תכשיטים. נולד בדנמרק. מורה לצורפות באקדמיה לאמנות ''בצלאל''.

הוראה

צורפות, בצלאל, ירושלים