Information Center for Israeli Art English

יהושע גריפית, צייר. נולד בתל אביב ב-1951.

לימודים

"בצלאל" אקגמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים.
האקדמיה לאמנויות יפות, פירנצה, איטליה

הוראה

המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון.