Information Center for Israeli Art English

שמעון גרמיזה, ישראלי, יליד ברית המועצות, 1974-1931.

שמעון גרמיזה נולד באודסה בשנת 1931. עם פלישת הגרמנים לבריה"מ מצא מקלט באוזבקיסטן. בשנת 1972 עלה לישראל. בשנת 1973 הציג תערוכת יחיד בחיפה. לאחר מותו הוצגה תערוכת יחיד מציוריו ב"בית שלום עליכם" בתל אביב-יפו.

יצירתו של גרמיזה עושה שימוש בדימויים מן המסורת היהודית. יצר עבודות גראפיות רבות המתייחסות לשואה.

לימודים

בית ספר לציור, אודסה, ברית המועצות
האקדמיה לאמנויות ע"ש רופין, לנינגרד, ברית המועצות

הוראה

המגון הפדגוגי, אודסה, ברית המועצות