Information Center for Israeli Art English

ישעיהו גרנות, צייר. נולד בקיבוץ רמת הכובש ב-1933.

לימודים

בוגר מכון לאמנות ע''ש אבני, תל אביב, 1957
בוגר המדרשה הממלכתית לאמנויות טכניות בתל אביב, 1959
בוגר המדרשה למורים לציור ואמנות, תל אביב, 1966
בוגר אוניברסיטת חיפה באמנות, 1974