Information Center for Israeli Art English

שלמה גרסון, צייר וסופר אידי. נולד בפולין ב-1920. הצטרף לצבא אנדרס, לחם נגד הנאצים. בגמר המלחמה היה מנהל מחלקה במיניסטריון התרבות הפולני. פירסם שירים ליריים וסטריים בעתונות הפולנית. עם עלייתו לישראל ב-1957 היה זמן קצר בקיבוץ דפנה. השתתף בתערוכות בארץ ובחו''ל, פירסם שירים בעתונות היידית והעברית בארץ.

לימודים

מכון לאמנות פלסטית, למברג