Information Center for Israeli Art English

משה גרשוני

משה גרשוּני, ישראלי, 2017-1936.

משה גרשוני נולד ב-11 בספטמבר, 1936, בתל אביב. בעבודותיו, בעיקר בציוריו משנות ה-80, ביטא עמדה שונה מן המקובל בעיקר בהקשר ליחס למקורות יהודיים, להומו ארוטיות ולזיכרון השואה. על יצירתו הוכרז כזוכה בפרס ישראל לציור לשנת 2003, אולם לבסוף נשללה ממנו קבלת הפרס בשל סירובו להשתתף בטקס וללחוץ את ידו של רוה"מ דאז אריאל שרון.

במהלך שנות ה-1970 יצר גרשוני שורה של פסלים, מיצגים ופעולות אמנותיות, שהושפעו מן האמנות המנימליסטית והמושגית שרווחה בארה"ב ובאירופה בשנים אלו. עבודת שונות נגעו בהקשרים פוליטיים ועסקו בהקשרים גופניים מובהקים.

בשנות השמונים שינה גרשוני את סגנון עבודתו והחל ליצור בעיקר במדיום הציור. ציוריו מאותה עת מציגים שילוב בין טקסטים מן המקורות היהודיים, התייחסויות אל זיכרון השואה, בהקשרים ציוניים (בעיקר צבאיים) לצד ביטויים אישיים והומו-ארוטיים. מבחינה צורנית התבטא שילוב זה בשימוש אקספרסיבי בצבע, בשרבוט, בנזילות צבע ובמריחת צבע באצבעות ובציטוט פסוקי שירה ותפילה.

בין עבודותיו הידועות מאותה עת סדרת הציורים "חי רקפות" (1984), סדרת ההדפסים "קדיש" (1984) וסדרת הציורים "במראה ובחידות" (1986).

במהלך שנות התשעים החלו להופיע ביצירותיו דימויים הקשורים לאיקונוגרפיה של מוות כגון זרי אבל וכן דימויים של עיניים. עבודותיו המאוחרות כוללות ציור אקספרסיבי מופשט העושה שימוש בשכבות צבע עבות, המנסות, כדברי גרשוני, להוות "מסך שקוף של צללים שבאים מהמקום השחור".

לימודים

1950 עם מוריס מקומיים בהרצליה
1960-1964 מכון אבני, תל אביב, פיסול

הוראה

1971-77 האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים;
1978 מדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

פרסים

1969 פרס איקה בראון לאמן צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1981-1980, פרס ראשון, "אותות", חמש פרסי "אותות" מחברות מסחריות שונות
1982 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 מענק אנריקו קבלין בצילום, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 פרס האמן הצעיר לאמנות ופיסול, משרד החינוך והתרבות
1989 פרס אויגן קולב לגרפיקה ישראלית, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
1994 פרס זוסמן לאמנים העוסקים בנושא השואה, יד ושם, ירושלים
1995 פרס קרן אווה ומנדל פונדיק לאמנות ישראלית,, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2000 פרס קרן התרבות אמריקה-ישראל ע"ש ג'ורג' וג'נט ג'פן על הצטיינות באמנות הפלסטית
2003 פרס ישראל, בוטל כי סירב להשתתף בטקס הפרס
2003 חבר כבוד של קהילת ההומוסקסואלית (הלהט"ב) לתרומתו לתרבות
2006 יקיר בצלאל, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
2013 דוקטורט לשם כבוד, האוניברסיטה העברית, ירושלים