Information Center for Israeli Art English

משה גת

משה גת, ישראלי, נולד ב-1935.

משה גת נולד בחיפה. בשנת 1952 החל ללמוד ב"בצלאל". בין השנים 1960-1958 שהה במקסיקו, והושפע מן הציור המקסיקני הפיגורטיבי. במקסיקו התמחה בטכניקות גרפיות כגון הדפס עץ צבעוני, תחריט נחושת וליטוגרפיה. באותה עת התפרנס, בתחילה, מלימוד ציור וחשבון בקהילה היהודית במקסיקו. יצירתו זכתה להצלחה והוא הציג כמה תערוכות יחיד בתקופה זובתחילת שנות השישים התגורר בארצות הברית ובשנת 1962 חזר לישראל והתיישב שוב בחיפה. בסוף שנות השישים עבר להתגורר וליצור ביפו העתיקה.

יצירתו המוקדמת של גת מהווה דוגמה לריאליזם החברתי של שנות ה-50. בעבודותיו הרבה גת לתאר דמויות פועלים בעבודתם ודמויות קשות יום אחרות. בציור "תופרות" (1954), לדוגמה, עשה גת שימוש הדמות, כבסיס לתיאור ריאליסטי בעל סממנים פוליטיים. בשנות ה-60 הרבה ליצור רישומי דיו והדפסים של דמויות ילדים ותיאורי דמויות פולקלוריסטיות.

לימודים

1955-1952 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1957 ומקסיקו
1958 פריז, איטליה

הוראה

1963 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מורה

פרסים

1957 מלגת השתלמות בחו"ל מקרן נורמן, קרן נורמן
1967 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת