Information Center for Israeli Art English

נולדה ב- 1959. תערוכות: 1992- "עולמות", גלריית יפת 28, תל אביב 1994- "ערים דמיוניות", גלריית לימבוס, תל אביב 1996- "טסט טיוב סיטי", פרוייקט מספר אחד, תערוכת יחיד, גלריית גרוס, תל אביב

לימודים

בוגרת המכללה לאומנות של הוד השרון,1986
לימודי סרטים דוקומנטריים, הפקות טל הקשרים, 1993
BEd ,המכללה לאומנות בית ברל ,2006