Information Center for Israeli Art

מרדכי ג'נשווילי (ג'אנאשווילי), ישראלי, יליד ברית המועצות, 1988-1929.

מרדכי (מישה) ג'נשווילי נולד בטבליסי, גאורגיה (אז ברית המועצות) בשנת 1929. עלה לישראל 1974. 1963 נתמנה לחבר בהנהלת אגודת האמנים הרוסית. נפטר 1988. אחת מתמונותיו נרכשה ע''י הכנסת.

לימודים

1957 אקדמיה בטבליסי