Information Center for Israeli Art English

מייק דבורקיס

מייק דבורקיס, ישראלי, נולד ברומניה ב-1946.

מייק דבורקיס נולד ברומניה בשנת 1946. בהיותו בן ארבע עלה עם משפחתו לישראל וגדל במעברת זרנוגה ברחובות ובחולון. בשנות ה-60 של המאה ה-20 עבד כמודד קרקאות. בשנת 1973 נרשם לשיעורי ערב באמנות במכון אבני. בשנת 1979 נסע עם משפחתו לניו יורק, ארצות-הברית, שם המשיך בלימודי תואר שני ושלישי באמנות. עבודתו המוקדמת, משנות ה-80 של המאה ה-20, התרכזה במדיום התחריט בעזרת "שיטת הייטר", המאפשרת ליצור הדפס צבעוני בפלטה יחידה. החל משנות ה-90 הרחיב את תחומי יצירתו למדיה נוספות כגון פיסול, צילום ווידאו, כשהוא עוסק בנושאים של רוחניות ופולחן.

לימודים

1973–1977 מכון אבני, תל אביב-יפו
1979–1981 בוגר באמנות, אוניברסיטת ניו-יורק, ניו יורק, ארצות-הברית
1979–1981 מוסמך באמנות, אוניברסיטת ניו-יורק, ניו יורק, ארצות-הברית
1981–1984 דוקטורט באמנות, אוניברסיטת ניו-יורק, ניו יורק, ארצות-הברית

הוראה

1984–1998 אמנות, בית ספר תיכון ברמת השרון