Information Center for Israeli Art English

מרתה דבני, נולדה בהונגריה ב-1929. אחרי ששרדה אץ השואה, עלתה לישראל בשנת 1948. משנת 1990 התגוררה ועבדה בערד. נפטרה ב2008.

לימודים

האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
1970 המדרשה למורי אמנות, רמת השרון

הוראה

1980-90 מדרשת שדה בוקר