Information Center for Israeli Art English

אילנה דגני, צלמת. נולדה ברחובות ב-1953.

לימודים

האקדמיה לאמנות ''בצלאל'', ירושלים
מדרשת רמת השרון

הוראה

ויצ''ו צרפת, צל-אביב