Information Center for Israeli Art English

אפרים דגני

אפרים דגני, ישראלי, יליד גרמניה, 2001-1912.

אפרים דגני נולד בברלין, גרמניה, בשנת 1912. הוא למד צילום מדעי בגרמניה והחל בלימודי רפואה, אותם לא סיים בשל עליית המפלגה הנאצית לשלטון. בשנת 1935 עלה לארץ-ישראל והתיישב בתל-אביב. בין השנים 1945-1939 שימש כצלם רפואי בבית החולים "הדסה" בתל אביב. בשנת 1940 פגש את חנה דגני, שהפכה לרעיתו. בשנת 1945 עבר להתגורר בירושלים, שם הקים סטודיו לצילום ביחד עם הצלמת מרלי שמיר שנקרא "פוטו פריזמה". רעיתו חנה עבדה אף היא בסטודיו כצלמת. בשנת 1966 החל ללמד צילום במחלקה לגרפיקה בבצלאל. לאחר שנת 1967 פרש מניהול העסק והעבירו לרעיתו חנה ובני משפחתו. דגני צילם עד לשנות ה-90 של המאה ה-20, אז התעוור כמעט לחלוטין.

הוראה

1966-? צילום, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים